بستن
license

ISO 14001

سیستم مدیریت محیط زیستی (ISO 14001)

 

ایزو 14001چیست؟

 
امروزه می توان ادعا نمود که با توجه به مطالعات صورت گرفته در حوزه های مختلف، آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. در واقع به عبارتی پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت باعث ایجاد مشکل آلودگی در هوا و زمین شده است. همین امر موجب شده تا تخریب فزاینده محیط زیست و مقابله با آثار منفی آن به عنوان یکی از مهمترین موضوعها و چالشها در جهان امروز مطرح شود. به طوری که در صورت بی توجهی به عواقب تخریب محیط زیست و ادامه بهره برداری بی رویه از آن می تواند جامعه جهانی را با مشکلات بسیاری درگیر نماید. همین امر باعث ایجاد نیاز و همچنین درخواست همگانی جهت حفظ و نگهداری از محیط زیست و توسعه برنامه های حفاظتی گردیده است. 
دستیابی به تعادل میان محیط زیست، جامعه و اقتصاد براي برآوردن نیازهاي امروزي بدون به خطر انداختن توانایی نسل هاي بعدي براي برآوردن نیازهایشان ضروري است. این امر سازمان ها را بر آن داشته با هدف کمک به ارکان توسعه پایدار با پیاده سازي سیستم هاي مدیریت زیست محیطی رویکردي سیستماتیک به مدیریت زیست محیطی داشته باشد.
 
 
 
ISO14001-Shoe

 

 

تاریخچه ایزو 14001

امروزه سیستم مدیریت ایزو 14001 به عنوان یکی از موفق ترین سیستم های مدیریتی شناخته می شود. بطوری که سالانه تعداد بسیاری از صنایع اقدام به دریافت گواهی نامه می نمایند. از استاندارد BS 7750 به عنوان اولین استاندار محیط زیستی انتشار یافته در دنیا نام برده می شود. این استاندارد در سال 1992 توسط انستیتو استاندارد بریتانیا ارائه گردید. در واقع می توان گفت تا پیش از انتشار این استاندارد، مدیریت محیط زیست بخشی از سیستم های بزرگتر مانند مراقبت مسئولانه در نظر گرفته می شد. این استاندارد پایه ای را برای ایجاد استاندارد بین المللی محیط زیستی ایجاد کرد. در نهایت در سال 1996 اولین سری استاندارد ایزو 14001 توسط سازمان بین المللی استاندارد منتشر شد. در سال 2004 به منظور رفع نیازهای استفاده کنندگان نسخه ی جدید تر این استاندارد منتشر گردید و سرانجام در سال 2015 نسخه نهایی استاندارد در اختیار سازمان ها و صنایع قرار گرفت. 
 

مزایای استاندارد ایزو 14001 چیست؟

از مزایای سیستم مدیریت محیط زیستی می توان به مواردی از قبیل:
•هوا، آب و خاک تمیز.
•پیشگیری و یا کاهش قابل توجه آلودگی و تولید زباله
•سلامت و ایمنی طرف های ذینفع
•کاهش استفاده از منابع تجدید ناپذیر
•حفاظت بهتر و استفاده بهینه از منابع طبیعی
•کاهش هزینه های مالی از طریق کاهش مصرف منابع و از به حداقل رساندن ضایعات
•کاهش و یا اجتناب از شرایط اضطراری احتمالی
•جلوگیری از بروز عدم رعایت قوانین و کاهش جریمه ها و هزینه های پاکسازی
•تبدیل شدن به یک سازمان "سازگار با محیط زیست" و استفاده از مزایای آن
•افزایش روحیه کارکنان و استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی
•بهبود روابط با، مشتری و جامعه
 
 
ISO-14001-Green
 

نحوه دریافت گواهی ایزو 14001

ایزو 14001 تنها عضو استاندارد¬های سری ایزو 14000 هست که سازمان می تواند گواهی آن را دریافت کند. بدست آورن گواهی این استاندارد نشان می دهد که موارد زیر در سازمان به اجرا در آمده اند:
پیروی از الزامات ارائه شده توسط این استاندارد
برآورده نمودن الزامات قانونی و نیازمندی های مشتریان و انتظارات ذینفعان
مستند نمودن شواهد سیستم مدیریت
سازمان ها می توانند با دریافت این گواهی به مشتریان و ذینفع های خود نشان می دهند که نیازها و انتظارات محیط زیستی آنها توسط سازمان برآورده شده است. بمنظور دریافت گواهی لازم است تا سازمان ها ابتدا الزامات این سیستم را در سازمان خود پیاده نمایند و سپس از شرکت های معتبر ارائه دهنده گواهی نسبت به انجام ممیزی و دریافت گواهی اقدام نمایند. 
 
 
شرکت صنایع ایمنی ارک در راستای تحقق اهداف خود و تأمین نیاز ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان در سال 1399 اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت محیط زیستی (ISO14001) در شرکت نمود. در همین راستا در مرداد و شهریور 1399 ممیزی دور اول و دوم شرکت توسط ممیزان گروه مرزبان کیفیت صورت گرفت و شرکت موفق به اخذ دریافت گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیستی از شرکت IMQ ایتالیا گردید.


ISO14001certificate